Walking tour of Copenhagen

“If Copenhagen were a person, that person would be generous, beautiful, elderly, but with a flair. A human being that has certain propensities for quarrelling, filled with imagination and with appetite for the new and with respect for the old – somebody who takes good care of things and of people.” – Connie Nielsen

Hello and welcome! Yesterday I met up with a friend from my California adventure and we did a little walking tour around Copenhagen. I prefer walking in every city I visit, it is the best way to see everything! So now I decided to show you around as well!

I think walking is definitely the best way to explore Copenhagen. It is not that big, so you should be able to see the most beautiful places within one, maybe two days.

Ahoj a vitaj! Včera som sa stretla s kamarátkou, ktorú som spoznala, keď som žila v Kalifornii a spravili sme si takú menšiu pešiu tour po Kodani. Vždy pri cestovaní preferujem chodenie, pretože takto môžete bez problémov navštíviť všetky miesta a zdržať sa tam tak dlho ako chcete. No a teraz som sa rozhodla zobrať Vás do Kodane so sebou!

Approximate time/Približný čas: 3 hours

Distance/Vzdialenosť: 5km

Magstæde

I am pretty sure you have already seen picture of this street somewhere. It is definitely the most picturesque street in CPH, filled with colored houses, cobblestone and romantic atmosphere. If you start your journey here, it will definitely make you feel excited about what is coming up next. Wondering if there even can be something more beautiful than this. Believe me, it can!

Som si takmer istá, že nejaké fotky tejto ulice ste už určite niekde videli. Podľa mňa je to najkrajšia ulica v Kodani, plná farebných domov, bicyklov opretých o ich múry a romantickej atmosféry. Ak začnete Vašu prechádzku práve tu, určite Vás to prinúti rozmýšľať o tom, aké to bude ďalej. Môže byť niečo ešte krajšie ako toto? Verte mi, môže!

Christiansborg

From Magstræde head to the Christiansborg palace. It’s only couple of steps away. Christiansborg is the seat of the Danish Parliament, Supreme Court and and Danish prime minister. After walking around a bit, go up to the tower, called simply Taarnet. It offers great view of the city, so you can also choose what you want to see next! The best thing about this viewpoint – it is FREE! 

Z Magstræde sa vyberte smerom k palácu Christiansborg. Je vzdialený iba zopár krokov! Christiansborg je sídlom dánskeho parlamentu, predsedu vlády a najvyššieho súdu. Po tom, ako sa tam trošku poprechádzate, choďte do veže. Volá sa jednoducho Taarnet, čiže dánsky veža. Ponúka krásny výhľad na mesto a takto z výšky si môžete vybrať, kam sa chcete ísť pozrieť. A to najlepšie o tejto vyhliadke? Je ZDARMA! 

Now, cross the Knippelsbro bridge to the Christianshavn!

Teraz prejdite cez most Knippelsbro do Christianshavnu. 

Christianshavn

Christianshavn is a neighbourhood built on artificial islands. It offers great views of the canals and it has a really authentic, laid-back atmosphere. Perfect place to just hang out and drink a cold beer in the summer! From here, you can go explore Christiania or the Church of Our Saviour (Vor Frelsers Kirke). Then cross the newly opened Inderhavnsbroen bridge to the beautiful Nyhavn canal.

Christianshavn je časť Kodane vybudovaná na umelých ostrovoch. Ponúka nádherné pohľady na kanály, “zaparkované” jachty, a má autentickú uvoľnenú atmosféru. Je skvelým miestom na prechádzky, v lete si kúpte chladené pivko a užívajte! Odtiaľto sa môžete vydať objavovať Christianiu alebo Kostol Nášho Spasiteľa. Neskôr prejdite novo otvorený most Inderhavnsbroen a ocitnete sa uprostred Nyhavn.

Nyhavn

Nyhavn used to be a very busy harbour, now it is the place where people go to enjoy their time with friends, just sit by the water and talk. The atmosphere of this place is unbelievable! Also famous Hans Christian Andersen used to live in one of the colorful houses!

Nyhavn bol v minulosti veľmi rušným obchodným prístavom, teraz je miestom, kde Dáni radi trávia voľný čas. Len tak si sadnú k vode, kúpia znova ďalšie pivko a rozprávajú sa. Atmosféra tohto miesta je neskutočná! A tiež v jednom z týchto domov žil slávny Hans Christian Andersen! 

From here, you can just follow the path by the water, it offers really nice views. Take the direction to the Amalienborg, the palace where Danish royal family lives. On the other side, on the island of Holmen, you will see the Danish Opera House, which unlike the rest of the city is very modern.

Kráčajte popri vode, je to naozaj krásna cesta a ponúka skvelé výhľady. Vyberte sa smerom k Amalienborgu, miestu, kde sídli dánska kráľovská rodina. Na druhej strane, na ostrove Holmen, uvidíte dánsku operu, ktorá je na rozdiel od zvyšku mesta, veľmi moderná.

Amalienborg

It is probably the best to go to the Amalienborg at noon, when the changing of the guards takes place. But no matter what, it is an amazing place, consisting of four identical buildings. Standing in the middle of the square, under the statue of king Frederik V., you will lay your eyes on beautiful Frederik’s church (more commonly know as Marmorkirken – the Marble Church). It is definitely one of the most beautiful churches I have ever seen! And the interior is just as beautiful. The Marble Church has the largest church dome in Scandinavia. 

Asi najlepšie je ísť do Amalienborgu napoludnie, kedy sa menia stráže. Ale napriek všetkému, je to nádherné miesto, ktoré sa skladá zo štyroch úplne identických budov. Stojac v strede, pod sochou kráľa Frederika V., sa budete pozerať priamo na nádherný “mramorový kostol”. Je to určite jeden z najkrajších (ak nie najkrajší) z kostolov, aké som kedy videla! A interiér je rovnako krásny. Tento kostol má najväčšiu kostolnú vežu v celej Škandinávii!

From here, just head straight and you will get to the Kongens Have (King’s garden).

Teraz sa vyberte rovno, po chvíľke sa dostanete do kráľovských záhrad. 

Kongens Have

It truly is the green oasis in the middle of the city and it is the oldest and most visited park in Copenhagen! You will find the statue of Hans Christian Andersen here and the amazing Rosenborg Castle, which is very photogenic!

Kráľovské záhrady sú naozaj zelenou oázou uprostred mesta a je to taktiež najstarší a najnavštevovanejší park v Kodani. Nájdete v ňom sochu Hansa Christiana Andersena a tiež krásny hrad Rosenborg, ktorý je veľmi fotogenický!

After walking around the gardens in Kongens Have, you can visit the Botanical Garden and if you walk a little further away, you will get to the Lakes. These are three rectangular lakes used for jogging or strolls.

There are many many amazing places in Copenhagen, these are just the ones I already had the opportunity to see more than once and I loved them. I believe, in some time, when I have lived here for a longer time, I can bring you new updated version!

For more pictures of these lovely places and more, don’t forget to follow my Instagram! Have a lovely day guys and see you soon!

Po prechádzke v kráľovských záhradách sa môžete vybrať do botanickej záhrady a ak kráčate ešte trošku ďalej, dostanete sa k jazerám. Sú to tri obdlžníkové jazerá, kam dáni väčšinou chodia behať, alebo sa len tak prechádzať.

V Kodani je mnoho nádherných miest, ale práve tieto sú tie, ktoré sa mi aj po niekoľkých návštevách zdajú najkrajšie. Verím, že po určitom čase Vám budem môcť priniesť novú verziu s ďalšími krásnymi miestami!

Pre viac fotiek týchto a iných miest sledujte môj Instagram! Prajem Vám krásny deň a dúfam, že sa čoskoro znova “uvidíme”!

– Adriana

4 Comment

 1. Omg amazing photos I really need to visit Copenhagen, I love the European town/cities architecture. Thank you so much for sharing this with us! Dominica from London, http://www.its-dominica.blogspot.co.uk xXx

  1. Adriana says: Reply

   You really should! And the houses are kind of similar to the British ones! You might like it 🙂

 2. ejnets says: Reply

  To je sen. Chci se tam brzo podívat :))
  Ejnets in Lisboa

  1. Adriana says: Reply

   Určite príď, hlavne teraz na jar a v lete je tu krásne!

Leave a Reply