Browsed by
Tag: trip

BORNHOLM – Danish holiday destination

BORNHOLM – Danish holiday destination

Hey guys! Life has been tough last couple of months, but I finally feel settled here in the north. So expect me to post more regularly now!

Two weeks ago I visited Danish island, Bornholm, with my boyfriend’s family. What a lovely place it is! We went camping, as apparently that’s the thing Danes do, and it was a great experience! Apart from the rain and our worries of waking up in the water, haha. The weather in particular could have been better, as it was rainy and rather cold, not the best summer vacation weather… But we still had a great time!

Bornholm Rocks

Ahojte! Posledné mesiace to bolo trošku náročné, ale myslím, že konečne môžem povedať, že som sa tu na severe ako tak usadila. Takže očakávajte pravidelnejšie posty!

Pred dvoma týždňami sme sa s priateľovou rodinou vydali na Dánsky ostrov Bornholm, ktorý ma veľmi príjemne prekvapil. Kempovali sme tam, keďže to je zjavne vec, ktorú tu v Dánsku majú všetci v obľube. Bolo to super, až na dážď a naše obavy, že sa ráno zobudíme vo vode, haha. Počasie vo všeobecnosti mohlo byť lepšie, na letnú dovolenku to veľmi nevyzeralo, ale aj tak sme si to užili!

Bornholm, sea

From Copenhagen, we took the bus to Swedish Ystad and then the ferry to Bornholm. The journey was around 3 hours in total, so not too bad! This is the cheapest option of getting there, but you can also fly and get there in almost no time 🙂 Our camp was great, we had sea view right from our tent! Being from a country that doesn’t have any sea, I appreciate every opportunity of seeing it!

Z Kodane sme šli autobusom do švédskeho Ystadu a potom trajektom na Bornholm. Celá cesta trvala niečo okolo 3 hodín. Je to tá najlacnejšia možnosť, samozrejme sa dá na Bornholm aj letieť a byť tam teda za niekoľko desiatok minút. Náš kemp bol super, hneď zo stanu sme mali výhľad na more, a to ako dievča z krajiny, ktorá more nemá, viem patrične oceniť!

Bornholm, Hammershus

The first day we started by visiting Hammershus, which is the largest castle ruins in Northern Europe. It is also the most popular attraction on Bornholm and it definitely was worth to see! It definitely offers beautiful views of the beautiful blue sea.

Bornholm, view

Bornholm, Hammershus

Prvý deň sme navštívili Hammershus, čo sú naväčšie ruiny severnej Európy a tiež najpopulárnejšia atrakcia Bornholmu. Nášmu Spišskému hradu sa to síce nevyrovná, ale výhľady na krásne čisté more tam teda boli skvelé 🙂 

Bornholm beach

Later that day we travelled through the whole island, to visit one of the most beautiful beaches. The sand there was really really soft, not like in Copenhagen, but it was also really really cold! While the others gathered up the strength and went to the water, I was just watching them. They definitely didn’t seem the water was warm though!

Po návšteve Hammershusu sme šli na druhú stranu ostrova, pozrieť sa na jednu z (vraj) najkraších pláží. Piesok bol nádherne jemný, nie ako v Kodani, ale bola tam hrozná zima! Zatiaľ čo ostatní sa odvážne vrhli do vody, ja som ostala na brehu. Nevyzerali že by voda bola kto vie ako teplá, haha.

Echo village

Next day we went on a little hike to the Ekkodalen (Echo valley). We hiked couple of kms in the forest and the mushroom picking girl inside of me was very thrilled of seeing a lot of them alongside the path (fun fact: I don’t like mushrooms, I just love picking them).

The rest of the day we spent playing games and laying in our tent, as it was raining, unfortunately.

Last day of our trip we went to play minigolf at the biggest minigolf park in Northern Europe. It was amazing, all of the holes represented some Bornholm’s attraction. It was also crazy stuffed there though.

Ďalší deň sme si spravili menšiu túru do Ekkodalen, čiže nejakého echo údolia. Pri prechádzke lesom sa tešilo hlavne to dedinské dievča vo mne a vždy som obdivovala huby, ktoré tam rástli. Ostatní nechápali. Fun fact: Huby nejem, iba zbieram.

Posledný deň nášho výletu sme šli hrať minigolf do naväčšieho minigolf parku v severnej Európe. Každá z jamiek predstavovala nejakú atrakciu Bornholmu a bolo to super! 

Bornholm, Rødby

After boarding the ferry on the way back, we got this beautiful view of the city of Rønne, which is the biggest city on Bornholm. Isn’t it beautiful?

Cestou naspäť sa nám naskytol takýto výhľad na mesto Rønne, ktoré je najväčším mestom na Bornholme. Nie je to krásne? 

Have you ever been to Bornholm? Or would you like to see it? I definitely recommend and I will definitely go back! 

One day in Malmö, Sweden

One day in Malmö, Sweden

Hey there! The weather in Denmark has been pretty.. oh well, Danish.. and the only thing I want to do is snuggle under my blanket! And what goes well with that? Writing! So today I will tell you a bit about our trip, when we spent one day in Malmö!

“Always the bridesmaid, never the bride” says Lonely Planet about this city, always playing second fiddle to Copenhagen.

Malmö is only about 30km away from central Copenhagen, so in case you have some spare time and want to cross Sweden out of your visited countries, it is a perfect one day trip! It is accessible by train, bus and car, crossing the beautiful Øresund bridge. We took the 999 bus and the whole ride took about an hour, 30 minutes from the Copenhagen airport.

Gotta admit, the weather could have been better, as it was pretty cold and it also rained a little bit. But despite that, we had a really lovely day and I really liked the city! It is pretty similar to Copenhagen, but definitely less crowded. Let me tell you a bit more about it!

We got dropped off at the Gustav Adolfs Torg, beautiful square full of tulips and bikes! From here, we walked through to the Kungsparken (King’s park), which is the oldest park in Malmö. This time of the year is probably the best time to visit, as it was filled with blooming tulips and other flowers!

Kungsparken Malmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahojte!

Počasie v Dánsku je momentálne dosť.. no, dánske, takže si ležím pod dekou a nevychádzam z domu. A čo sa k tomuto hodí? No predsa nový článok!

Malmö sa nachádza asi len 30km od centrálnej Kodane a pohodlne sa tam dostanete vlakom, autobusom aj autom cez krásny Øresund most. Takže ak máte v Kodani nejaký voľný čas a chcete si odškrtnúť návštevu Švédska, ideál! My sme šli autobusom č. 999 a cesta trvala asi hodinu celkovo, 30 minút z Kodaňského letiska. 

Musím uznať, že sme si mohli vybrať lepšie počasie, keďže bolo dosť chladno a mrholilo. Ale aj napriek tomu sme mali krásny deň a mne sa mesto veľmi páčilo! Je dosť podobné Kodani, ale oveľa menej preplnené.

Autobus nás vysadil na Gustav Adolfs Torg, čo je centrálne námestie. Odtiaľ sme šli cez Kungsparken, teda kráľovský park, ktorý je najstarším parkom v Malmö. Toto obdobie je úplne super na návštevu, keďže všetko kvitlo a zelenalo sa! A tiež som tu videla môj prvý veterný mlyn (asi).

Here I have also seen the first windmill in my life (at least I think so!) and it was so pretty!

Kungsparken Malmo

Windmill Kungsparken Malmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the Kungsparken we continued… well, we didn’t really know where. I just wanted to get to the sea, which I knew should offer nice view of the bridge and Copenhagen on the other side. We just followed the Turning Torso and found ourselves in the middle of some industrial area, not so nice. But after some time we managed to find the Ribersborgsstranden, which was a nice beach-like area offering very nice views! And it was filled with dogwalkers, we got approached by this cute little guy!

Z Kungsparken sme pokračovali… no, vlastne sme si ani neboli istí kam. Chceli sme sa dostať k moru, odkiaľ mal byť krásny výhľad na most a Kodaň. Takže sme len nasledovali Turning Torso a zrazu sme sa ocitli v strede nejakej stavby. Nic moc. Ale po čase sme sa konečne dostali na Ribersborgstranden, čo je pláž ponúkajúca krásne výhľady. Bola preplnená ľuďmi venčiacimi psy a “napadol” nás aj tento fešák!

Pug

Oresund bridge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can’t miss the Turning Torso from here, which is the first twisted skyscraper in the world!

Odtiaľto určite nemôžete minúť Turning Torso, ktorý je prvým “vytočeným” mrakodrapom na svete!

Turning Torso Malmo

Oresund bridge

Turning torso Malmo

From here we decided to go back to the centre and get some lunch. Now we crossed the Slottsparken (Castle’s park), which was filled with ducks, geese and other cute animals!

Odtiaľto sme šli cez Slottparken, ktorý bol plný kačiek, husí a iných zvierat.

Trees park

Windmill park

While strolling the city we found this, anyone knows what this means?!

Počas prechádzky mestom sme narazili na toto, vie niekto čo to znamená?!

Jeans

We got pretty tired, so we just decided to spend last minutes before the bus was leaving, sitting at the bench in the middle of the Gustav Adolfs Torg. It was filled with people enjoying the tiny bit of sun and beautiful tulips everywhere around!

Posledné minúty pred odchodom autobusu sme strávili na lavičke v strede Gustav Adolfs Torg a bolo tam nádherne! Veď posúďte sami.

Tulips

Nature romance

My boyfriend thought it was a bit boring city, but for me it was perfect! A lot of nature mixed with great architecture, not so many tourists, perfect for runaway from the hustle and bustle of Copenhagen!

What about you? Have you been to Malmö? And did you like it?

Môj priateľ si myslí, že je to dosť nudné mesto, ale pre mňa bolo úplne perfektné! Veľa prírody a zelene zmiešané s krásnou architektúrou, nie veľa turistami, úplne super na útek z “víru veľkomesta”!

A čo Vy? Už ste boli v Malmö? A páčilo sa?

Oresund bridge