SHORT UPDATE: Exploring Black Diamond and Christiansborg

On Friday, I decided to explore Copenhagen a little bit more. I would like to see the hidden gems, as I am pretty familiar with the most touristy places already. So if you have any idea, please let me know!

V piatok som sa rozhodla ísť trošku viac preskúmať Kodaň. Chcela by som skôr vidieť nejaké menej známe miesta, takže ak náhodou máte nejaký tip, sem s ním prosím!

My plan was to see the Black Diamond – Danish Royal Library. To get there, I had to walk through Christiansborg, so here are some pictures! It is always so beautiful!

Mojim cieľom bol Čierny Diamant – dánska kráľovská knižnica. Na to, aby som sa tam dostala, som musela prejsť časťou Christiansborgu. Je tam vždy tak krásne!

This is the view you get, while standing in front of the library. I can imagine this place to be amazing to just sit down and chill during sunny summer days! Can’t wait!

Výhľad spred budovy knižnice. V lete to bude určite super len tak si sadnúť von a užívať si slnečné dni! 

Black Diamond – The Royal Library

The inside of the library is amazing. It is definitely the place where I will love to study!

Vnútro knižnice je nádherné. Určite sa mi tu bude perfektne študovať!

On the way back I met these cute ducks!

Na ceste späť som stretla tieto krásne kačičky!

– Adriana

Leave a Reply