My life in California!

It’s all fun and games living in Denmark now (okay, maybe not really), but I would never be here if it wasn’t my study abroad semester in California! So let me tell you a little bit about it!

Ono je to všetko sranda, žiť v Dánsku (a aj to nie vždy), ale v prvom rade, nikdy by som tu nebola, keby nebolo môjho semestra v Kalifornii. Tak sa o tom poďme trošku porozprávať.

Before my study abroad semester

Year before my plane took off – direction Los Angeles, I have not been in very pleasant state of mind. And I really felt the need to run from it. Preferably, as far as possible. As I thought I didn’t have good enough grades to be accepted for the Erasmus program, and also because all the partner universities were quite boring, I chose the option to find the school myself. The main condition was either none, or low tuition fees. So UK, Australia, Canada and most of American universities were out of the game. It took a long time to browse all the websites and forums etc., but suddenly… Good university with not that high tuition in California? Only few miles from LA? Yes please!!

I gathered all the documents and couple of months later I was accepted! My school back in Prague gave me the same scholarship I would have gotten for any of the Erasmus universities, so that was at least something.

I have had many moments when I was doubting my decision. What if I won’t like it there, what if I won’t find any friends, what if the English will be too difficult for me to study, what if… Well, let me tell you, it was the best time of my life.

Rok predtým, ako moje lietadlo nabralo smer Los Angeles, som sa necítila psychicky úplne v pohode. A chcela som od toho všetkého ujsť. Najlepšie čo najďalej. Keďže som si myslela, že nemám dostatočne dobré známky na to, aby som sa dostala na Erasmus, a popravde, naše partnerské univerzity ma ani nijak nezaujali, som si začala školu hľadať sama. Podmienkou bolo buď žiadne alebo nízke školné. Takže Británia, Austrália, Kanada a väčšina amerických škôl boli mimo hru. Prezeranie rôznych stránok, fór atď. mi zabralo veľa času, ale zrazu… Dobrá škola s nie až tak vysokým školným v Kalifornii? Niekoľko míľ od Los Angeles? Áno prosím!! Zozbierala som všetky potrebné dokumenty a o niekoľko mesiacov neskôr som bola prijatá! Moja univerzita v Prahe mi poskytla rovnaké štipendium, aké by som dostala v prípade Erasmu, takže aspoň niečo.

Počas toho dlhého obdobia, s blížiacim sa dátumom odletu, som veľakrát zvažovala, či vlastne poletím. Čo ak sa mi to tam nebude páčiť, čo ak si s nikým nebudem rozumieť, čo ak nebudem vedieť študovať v angličtine, čo ak… No, povedzme si rovno, nakoniec to bol najlepší polrok môjho života.

Life in California!

I feel like I have been the luckiest girl here. We managed to get lovely 2-bedroom apartment with the hot tub right behind it! Oh my, we’ve spent some of the best evenings just talking in those bubbles! And speaking of “we”, I could not have been more lucky with my roommates! We have had so much fun, traveled so much together, been to so many parties, laughed and cried together! We still keep in touch and I believe, we will be friends for a long long time.

I wish you could all experience the campuses in America, because it is something we don’t really have here in Europe. We had a huge glass pyramid on campus at California State University, Long Beach, where we used to go see the basketball matches! The school was not too hard, not easy either, but we’ve always had time for some fun. And if it got hard, we spent the best times in the school library, because it was THE PLACE to study and talk at the same time! The weather was amazing for most of the time, except of some hurricane or flood alerts, haha. But the feeling of laying at the beach in October, or sitting in the hot tub in December? The best!

Since the beginning, we have had luck on people we met. And I am so happy to have met so many great Danes, Germans, Americans or Brazilians, that I would never have the chance to meet back home. With these people we’ve attended so many crazy parties, been to a frat party, experienced Halloween or Thanksgiving.. Gosh, I feel so sentimental writing this! I honestly miss California every single day. The feeling of being free, breathing the ocean air, eating delicious food and not having (almost) any responsibilities.

One of the biggest gamechangers, if not the biggest one, was meeting my Viking. The one I live with now. I don’t know, we just connected so well! And I was trying to fight this soo hard, I was so sure it just cannot have any future when we come out of that bubble, but it did. And now I am here, lost in Denmark.

Mám pocit, že v tomto som bola to najšťastnejšie dievča na svete.Podarilo sa nám nájsť dvojizbový “domček”, hneď za ním sme mali vírivku. A práve medzi týmito bublinkami sme strávili niektoré z najkrajších večerov. A keď rozprávam v množnom čísle, myslím tým to, že som nemohla mať väčšie šťastie na moje spolubývajúce. Zažili sme spolu toľko srandy, precestovali niekoľko štátov, boli na mnohých párty, smiali sa i plakali. Spolu. Sme stále v kontakte a verím, že budeme ešte po veľmi dlhý čas.

Priala by som Vám všetkým, aby ste si mohli zažiť atmosféru amerických kampusov, keďže my niečo také v Európe nemáme. Na tom našom v California State University, Long Beach, bola obrovská sklenená pyramída, kde sme chodili na basketbalové zápasy. Škola sama o sebe nebola ťažká (ľahká ale tiež nie), našťastie sme ale takmer vždy mali aj čas na zábavu. Počasie bolo takmer vždy skvelé, až na nejaké tie výstrahy pred záplavami alebo hurikánmi, haha. Povedzme si narovinu, ležať na pláži v Októbri alebo sa čľapkať vo vírivke v Decembri? 

Od začiatku sme mali šťastie na ľudí, ktorých sme stretli. Som taká šťastná, že som sa zoznámila s mnohými dánmi, nemcami, američanmi či brazílčanmi, ktorých by som nikdy nemala príležitosť stretnúť doma. S týmito ľuďmi sme zažili mnohé skvelé párty, Halloween či Vďakyvzdanie. Pri písaní tohto sa cítim strašne sentimentálne! Pravdupovediac, Kalifornia mi chýba každý jeden deň. Ten pocit voľnosti, dýchanie vzduchu pri oceáne, úžasné jedlo a takmer žiadne povinnosti.

Jeden z najdôležitejích momentov, ak nie najdôležitejší, bolo zoznámenie sa s mojim vikingom. Presne s tým, s ktorým teraz bývam. A ako som sa snažila tomu ubrániť! Bola som si istá, že po výjdení z tej bubliny, to nebude mať žiadnu budúcnosť. Nuž, malo. A tak som tu, stratená v Dánsku.

After California

When I got back home, I didn’t understand what I was doing there. Everything was just so boring and so sad! Every single day I wished, I would wake up back in Long Beach, but that never happened again. Eventually, I understood that this is the reality now. I started dating my Viking and soon felt happy again. I met up with my US girls twice and with some other people as well, we’ve done some Skype calls (which we should do soon again, girls!), where we always got so nostalgic. The memories I have will be here forever and I will never forget it! Why would I, it was the happiest time of my life!

Keď som sa vrátila domov, nechápala som, čo tam vlastne robím. Všetko bolo zrazu také nudné a smutné. Každý jeden deň som sa chcela vrátiť, zobudiť sa v Long Beach, ale to sa už nikdy nestalo. Neskôr som pochopila, že toto je nová realita. Začala som randiť s mojim vikingom a znovu sa cítila šťastná. S mojimi dievčatami som sa stretla dvakrát a aj s niektorými inými ľuďmi, vždy sme pri tom tak nostalgickí! Spomienky, ktoré mám, tu ale budú so mnou navždy. Prečo by nie, keď to bolo najšťastnejšie obdobie môjho života?

So I am telling you, go. Take the chance, if you have it, and spend one or two semesters somewhere else, because it’s totally worth it. It will be the time of your life, because you will meet so many amazing people, you will have so many new experiences! You only live your life once, so take the chance!

– Adriana

9 Comment

 1. Krásný článek, úplně mě to namotivovalo na to si jít hledat naše partnerské univerzity. Chtěla jsem se jen zeptat, jaké jsi platila školné? Pokud to tedy není moc soukromá otázka. 🙂

  1. Adriana says: Reply

   Ahoj, ďakujem! Myslím, že to bolo niečo cez 5000 dolárov, ale bohužiaľ to každý rok zvyšujú.. Každopádne, čo sa týka Erasmu by som určite odporúčala Škandináviu, Švajčiarsko a podobne, tie sú na veľmi vysokej úrovni. A myslím, že mnohé univerzity už majú v ponuke aj zámorské univerzity, výhodou Erasmu je, že nemusíš platiť školné 🙂 Ak máš nejaké ďalšie otázky, kľudne sa pýtaj!

 2. Simi says: Reply

  Je skvelé, keď človek má možnosť niekam ísť, cestovať, vidieť nové miesta, spoznať nové kultúry..či už vďaka škole alebo len tak.. No je to super. Ja som spoznala len írsku kultúru a musím povedať, že mi chýba Slovensko a aj nejaké “bežné” veci..teda také, ktoré som brala za normálne a bežné..teraz sú pre mňa výnimočné. Ale byť tak v Californii alebo na inom krásnom alebo slnečnom mieste, tak to by bolo iné 🙂

  http://www.sinnamona.blogspot.com

  1. Adriana says: Reply

   Ono všade sú veci, ktoré Ti budú na domove chýbať. Chýbali mi v USA a chýbajú mi aj tu, v Dánsku. Ale zase je aj mnoho vecí, ktoré Ti zase budú chýbať po návrate domov z danej krajiny. Taký pekný balans 🙂

 3. Sabush says: Reply

  krásny blog:)

  1. Adriana says: Reply

   Ďakujem! 🙂

 4. Thanks, great article.

  1. Adriana says: Reply

   Thank you!

 5. ejnets says: Reply

  Super blog! Moc ráda si pročtu všechna tvá dobrodružství :))
  Ejnets in Lisboa
  Zajímá tě cestování? Přidej se do naší skupiny pro Czech Travel Bloggers TADY 🙂

Leave a Reply