Letter to Slovakia

Slovakia Tatra mountains

Hello my dear. Are you surprised I’m writing to you? Did you think I might have forgotten you already? Not at all! Actually, I would like to thank you.

Thank you for everything you have given to me. 

 

Slovakia Bratislava caste

Thank you for giving me the best family I could have ever wished for. For the ones, that have been standing by my side since the beginning and never let me down. For the ones, that still loved me, even if I was skipping school and made one bad decision after the other. Thank you for my parents, who always make sure I have everything I need and who always want only the best for me. Thank you for my grandparents, who filled my life with precious stories and unconditional love. For my aunt, who was always here for me, like for the daughter she has never had. For my dad’s cousin and his wife, who I always run to every time I am home, who listen to my stories and helped me so much in the past, they don’t even know. And for everyone else, because I am sure I have the best family in the world!

Thank you, dear Slovakia, for the friends that turned into family. This might be such a cliché, but I really consider each one of those my brothers and sisters, which I have never had, but they make up for it. Thanks for having someone, who is on the same wave length, who laughed with me and cried with me. Who know about my mistakes, but never judged me. For all the travels and all the parties. Thank you, my first friend to get married soon (yay!!!), to show me how love looked like and for making me jealous enough to try even harder when looking for my prince charming. Thank you to my best friend, who continues to amaze me every single day with how ambitious and how hardworking he is, and what it means to never give up. Thanks for my childhood friends, for the endless summer evenings and for the first loves. And lastly, thank you to all the friends I have lost, because I guess you never really were my friends.

Thank you for the amazing nature you have surrounded me with. For the places many other countries can only dream about. You offer so much! Thank you for the mountains, where I have learned to ski. Thank you for teaching me to love winter and to love spring, when you get so colorful and to love fall and summer as well… because you are beautiful all the time. Thanks, my hockey country, to make me love ice hockey and to make me feel like a small child looking forward to getting a treat, every time the world championship is about to start! Thank you for all your about 500km in length, which are all completely different, and where one beautiful place meets the other one.

Thank you, Slovakia, for teaching me to love history. Thanks for the rich history you have, for the castles and beautiful old places. For showing me how to be strong. To be oppressed and weakened so many times, but always getting back on your feet. Thank you for showing me how to fight for your own good. For showing me how important it is to stay united. Thank you, to all the students, parents or grandparents of the last century, to show your need for change. For making this country free, for a short time. Thank you, Slovakia, for showing me what you did wrong. Thank you for teaching me to understand politics, because what is happening to you, can be changed. It is not your fault, it’s ours. You have shown me that the political system, the level of corruption, the financial problems, it all makes you weak. And so I have left. But I am not letting you down, I am watching you. I am curious how you are doing without me. And I wish you all the best. I know you will once become the country you deserve to be. Because you have it all, you just need a little help.

I love you, Slovakia. For everything. 

Slovakia Tatra mountains

——————————————————————————————————————————

Ahoj, moje milé! Si prekvapené, že píšem práve Tebe? Myslelo si si, že som už na Teba zabudla? Práve naopak, vlastne by som Ti chcela poďakovať.

Ďakujem Ti za všetko, čo si mi dalo.

Ďakujem Ti za najlepšiu rodinu, akú som si mohla želať. Za tých, ktorí stáli po mojom boku od začiatku a nikdy ma nezradili. Za tých, ktorí ma stále ľúbili, aj keď som nechodila do školy a robila jedno zlé rozhodnutie za druhým. Ďakujem Ti za mojich rodičov, ktorí mi vždy dali všetko, čo mohli a ktorí pre mňa chcú len to najlepšie. Ďakujem Ti za mojich starých rodičov, ktorí naplnili môj život vzácnymi múdrosťami a nekonečnou láskou. Za moju tetu, ktorá tu pre mňa vždy bola, ako pre dcéru, ktorú nikdy nemala. Za bratranca môjho ocka a jeho ženu, za ktorými bežím vždy, keď som doma, ktorí počúvajú moje príbehy i problémy, a ktorí pre mňa spravili oveľa viac, než si uvedomujú. A ďakujem Ti za všetkých ostatných, pretože som presvedčená, že mám tú najlepšiu rodinu na svete! 

Ďakujem Ti, Slovensko, za priateľov, z ktorých sa stala rodina. Môže to znieť ako hrozné cliché, ale naozaj každého jedného z nich považujem za svojich bratov a sestry, ktorých som síce nikdy nemala, ale oni sú tu presne pre to. Ďakujem za to, že mám niekoho, kto je na rovnakej vlnovej dĺžke, s kým sa môžem smiať aj plakať. Za to, že poznajú moje chyby, ale nikdy ma nesúdili. Za všetky cesty a všetky párty. Ďakujem Tebe, moja kamoška, ktorá sa bude čoskoro vydávať, za to, že si (ste) mi roky ukazovala, čo je to láska a že som Vám závidela natoľko, že som sa pri hľadaní svojho princa snažila ešte viac. Ďakujem za svojho najlepšieho kamaráta, ktorý ma neprestáva prekvapovať každý jeden deň, aký je ambiciózny a snaživý, a čo to znamená nikdy sa nevzdávať. Vďaka za mojich kamarátov z detstva, za nekonečné letné večery a za prvé lásky. A nakoniec, ďakujem všetkým priateľom, ktorých som stratila, pretože ste zrejme priateľmi ani nikdy neboli. 

Ďakujem Ti za nádhernú prírodu, ktorou si ma vždy obklopovalo. Za miesta, ktoré Ti môžu mnohé krajiny závidieť. Ponúkaš tak veľa! Ďakujem Ti za hory, kde som sa naučila lyžovať. Ďakujem Ti za to, že si ma naučilo milovať zimu a milovať jar, keď je všetko tak farebné, a milovať jeseň aj leto… pretože si krásne stále. Vďaka, moja hokejová krajina, za to, že si ma naučilo milovať hokej a že sa vždy pred majstrovstvami sveta cítim ako dieťa, čakajúce na sladkosť. Ďakujem Ti za Tvojich asi 500km, ktoré sú všetky úplne iné, a kde jedno krásne miesto strieda druhé. 

Ďakujem Ti, Slovensko, za to, že si ma naučilo milovať dejiny. Za bohatú históriu, ktorú máš, za všetky hrady a krásne staré miesta. Za to, že si mi ukázalo, ako byť silným. Byť týraným a oslabeným toľko krát, ale vždy si sa postavilo na vlastné nohy. Ďakujem Ti za to, že si mi ukázalo, ako bojovať za svoje vlastné šťastie. Za to, aké dôležité je držať spolu. Ďakujem za všetkých študentov, rodičov i prarodičov minulého storočia, ktorí dosiahli zmenu. I keď len na krátky čas. Vďaka, Slovensko, že si mi ukázalo, čo robíš zle. Ďakujem za to, že si ma naučilo rozumieť politike, pretože to, čo sa Ti deje, sa dá zmeniť. Nie je to Tvoja vina, ale naša. Ukázalo si mi, že politický systém, level korupcie či finančné problémy, to všetko Ťa robí slabým. A ja som odišla. Ale nezradím Ťa, vždy Ťa z diaľky pozorujem. Som zvedavá, ako sa Ti bezo mňa darí. A želám Ti len to najlepšie. Viem, že raz budeš krajinou, akou si zaslúžiš byť. Pretože Ty to všetko máš, len potrebuješ pomoc. 

Milujem Ťa, Slovensko. Za všetko. 

Slovakia wooden church

2 Comment

  1. Moc krásny a celkom dojemný článok. Bohužiaľ, vždy som trochu opovrhovala našou krajinou, ale tento článok mi trochu otvoril oči. Uvedomila som si, že všetci ľudia, ktorých nadovšetko milujem sú tam, takže by som mala byť Slovensku vďačná. 🙂

    http://lamodaeanarchia.blogspot.it/

    1. Adriana says: Reply

      Určite áno 🙂

Leave a Reply