Browsed by
Author: Adriana

BORNHOLM – Danish holiday destination

BORNHOLM – Danish holiday destination

Hey guys! Life has been tough last couple of months, but I finally feel settled here in the north. So expect me to post more regularly now!

Two weeks ago I visited Danish island, Bornholm, with my boyfriend’s family. What a lovely place it is! We went camping, as apparently that’s the thing Danes do, and it was a great experience! Apart from the rain and our worries of waking up in the water, haha. The weather in particular could have been better, as it was rainy and rather cold, not the best summer vacation weather… But we still had a great time!

Bornholm Rocks

Ahojte! Posledné mesiace to bolo trošku náročné, ale myslím, že konečne môžem povedať, že som sa tu na severe ako tak usadila. Takže očakávajte pravidelnejšie posty!

Pred dvoma týždňami sme sa s priateľovou rodinou vydali na Dánsky ostrov Bornholm, ktorý ma veľmi príjemne prekvapil. Kempovali sme tam, keďže to je zjavne vec, ktorú tu v Dánsku majú všetci v obľube. Bolo to super, až na dážď a naše obavy, že sa ráno zobudíme vo vode, haha. Počasie vo všeobecnosti mohlo byť lepšie, na letnú dovolenku to veľmi nevyzeralo, ale aj tak sme si to užili!

Bornholm, sea

From Copenhagen, we took the bus to Swedish Ystad and then the ferry to Bornholm. The journey was around 3 hours in total, so not too bad! This is the cheapest option of getting there, but you can also fly and get there in almost no time 🙂 Our camp was great, we had sea view right from our tent! Being from a country that doesn’t have any sea, I appreciate every opportunity of seeing it!

Z Kodane sme šli autobusom do švédskeho Ystadu a potom trajektom na Bornholm. Celá cesta trvala niečo okolo 3 hodín. Je to tá najlacnejšia možnosť, samozrejme sa dá na Bornholm aj letieť a byť tam teda za niekoľko desiatok minút. Náš kemp bol super, hneď zo stanu sme mali výhľad na more, a to ako dievča z krajiny, ktorá more nemá, viem patrične oceniť!

Bornholm, Hammershus

The first day we started by visiting Hammershus, which is the largest castle ruins in Northern Europe. It is also the most popular attraction on Bornholm and it definitely was worth to see! It definitely offers beautiful views of the beautiful blue sea.

Bornholm, view

Bornholm, Hammershus

Prvý deň sme navštívili Hammershus, čo sú naväčšie ruiny severnej Európy a tiež najpopulárnejšia atrakcia Bornholmu. Nášmu Spišskému hradu sa to síce nevyrovná, ale výhľady na krásne čisté more tam teda boli skvelé 🙂 

Bornholm beach

Later that day we travelled through the whole island, to visit one of the most beautiful beaches. The sand there was really really soft, not like in Copenhagen, but it was also really really cold! While the others gathered up the strength and went to the water, I was just watching them. They definitely didn’t seem the water was warm though!

Po návšteve Hammershusu sme šli na druhú stranu ostrova, pozrieť sa na jednu z (vraj) najkraších pláží. Piesok bol nádherne jemný, nie ako v Kodani, ale bola tam hrozná zima! Zatiaľ čo ostatní sa odvážne vrhli do vody, ja som ostala na brehu. Nevyzerali že by voda bola kto vie ako teplá, haha.

Echo village

Next day we went on a little hike to the Ekkodalen (Echo valley). We hiked couple of kms in the forest and the mushroom picking girl inside of me was very thrilled of seeing a lot of them alongside the path (fun fact: I don’t like mushrooms, I just love picking them).

The rest of the day we spent playing games and laying in our tent, as it was raining, unfortunately.

Last day of our trip we went to play minigolf at the biggest minigolf park in Northern Europe. It was amazing, all of the holes represented some Bornholm’s attraction. It was also crazy stuffed there though.

Ďalší deň sme si spravili menšiu túru do Ekkodalen, čiže nejakého echo údolia. Pri prechádzke lesom sa tešilo hlavne to dedinské dievča vo mne a vždy som obdivovala huby, ktoré tam rástli. Ostatní nechápali. Fun fact: Huby nejem, iba zbieram.

Posledný deň nášho výletu sme šli hrať minigolf do naväčšieho minigolf parku v severnej Európe. Každá z jamiek predstavovala nejakú atrakciu Bornholmu a bolo to super! 

Bornholm, Rødby

After boarding the ferry on the way back, we got this beautiful view of the city of Rønne, which is the biggest city on Bornholm. Isn’t it beautiful?

Cestou naspäť sa nám naskytol takýto výhľad na mesto Rønne, ktoré je najväčším mestom na Bornholme. Nie je to krásne? 

Have you ever been to Bornholm? Or would you like to see it? I definitely recommend and I will definitely go back! 

One day in Malmö, Sweden

One day in Malmö, Sweden

Hey there! The weather in Denmark has been pretty.. oh well, Danish.. and the only thing I want to do is snuggle under my blanket! And what goes well with that? Writing! So today I will tell you a bit about our trip, when we spent one day in Malmö!

“Always the bridesmaid, never the bride” says Lonely Planet about this city, always playing second fiddle to Copenhagen.

Malmö is only about 30km away from central Copenhagen, so in case you have some spare time and want to cross Sweden out of your visited countries, it is a perfect one day trip! It is accessible by train, bus and car, crossing the beautiful Øresund bridge. We took the 999 bus and the whole ride took about an hour, 30 minutes from the Copenhagen airport.

Gotta admit, the weather could have been better, as it was pretty cold and it also rained a little bit. But despite that, we had a really lovely day and I really liked the city! It is pretty similar to Copenhagen, but definitely less crowded. Let me tell you a bit more about it!

We got dropped off at the Gustav Adolfs Torg, beautiful square full of tulips and bikes! From here, we walked through to the Kungsparken (King’s park), which is the oldest park in Malmö. This time of the year is probably the best time to visit, as it was filled with blooming tulips and other flowers!

Kungsparken Malmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahojte!

Počasie v Dánsku je momentálne dosť.. no, dánske, takže si ležím pod dekou a nevychádzam z domu. A čo sa k tomuto hodí? No predsa nový článok!

Malmö sa nachádza asi len 30km od centrálnej Kodane a pohodlne sa tam dostanete vlakom, autobusom aj autom cez krásny Øresund most. Takže ak máte v Kodani nejaký voľný čas a chcete si odškrtnúť návštevu Švédska, ideál! My sme šli autobusom č. 999 a cesta trvala asi hodinu celkovo, 30 minút z Kodaňského letiska. 

Musím uznať, že sme si mohli vybrať lepšie počasie, keďže bolo dosť chladno a mrholilo. Ale aj napriek tomu sme mali krásny deň a mne sa mesto veľmi páčilo! Je dosť podobné Kodani, ale oveľa menej preplnené.

Autobus nás vysadil na Gustav Adolfs Torg, čo je centrálne námestie. Odtiaľ sme šli cez Kungsparken, teda kráľovský park, ktorý je najstarším parkom v Malmö. Toto obdobie je úplne super na návštevu, keďže všetko kvitlo a zelenalo sa! A tiež som tu videla môj prvý veterný mlyn (asi).

Here I have also seen the first windmill in my life (at least I think so!) and it was so pretty!

Kungsparken Malmo

Windmill Kungsparken Malmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the Kungsparken we continued… well, we didn’t really know where. I just wanted to get to the sea, which I knew should offer nice view of the bridge and Copenhagen on the other side. We just followed the Turning Torso and found ourselves in the middle of some industrial area, not so nice. But after some time we managed to find the Ribersborgsstranden, which was a nice beach-like area offering very nice views! And it was filled with dogwalkers, we got approached by this cute little guy!

Z Kungsparken sme pokračovali… no, vlastne sme si ani neboli istí kam. Chceli sme sa dostať k moru, odkiaľ mal byť krásny výhľad na most a Kodaň. Takže sme len nasledovali Turning Torso a zrazu sme sa ocitli v strede nejakej stavby. Nic moc. Ale po čase sme sa konečne dostali na Ribersborgstranden, čo je pláž ponúkajúca krásne výhľady. Bola preplnená ľuďmi venčiacimi psy a “napadol” nás aj tento fešák!

Pug

Oresund bridge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can’t miss the Turning Torso from here, which is the first twisted skyscraper in the world!

Odtiaľto určite nemôžete minúť Turning Torso, ktorý je prvým “vytočeným” mrakodrapom na svete!

Turning Torso Malmo

Oresund bridge

Turning torso Malmo

From here we decided to go back to the centre and get some lunch. Now we crossed the Slottsparken (Castle’s park), which was filled with ducks, geese and other cute animals!

Odtiaľto sme šli cez Slottparken, ktorý bol plný kačiek, husí a iných zvierat.

Trees park

Windmill park

While strolling the city we found this, anyone knows what this means?!

Počas prechádzky mestom sme narazili na toto, vie niekto čo to znamená?!

Jeans

We got pretty tired, so we just decided to spend last minutes before the bus was leaving, sitting at the bench in the middle of the Gustav Adolfs Torg. It was filled with people enjoying the tiny bit of sun and beautiful tulips everywhere around!

Posledné minúty pred odchodom autobusu sme strávili na lavičke v strede Gustav Adolfs Torg a bolo tam nádherne! Veď posúďte sami.

Tulips

Nature romance

My boyfriend thought it was a bit boring city, but for me it was perfect! A lot of nature mixed with great architecture, not so many tourists, perfect for runaway from the hustle and bustle of Copenhagen!

What about you? Have you been to Malmö? And did you like it?

Môj priateľ si myslí, že je to dosť nudné mesto, ale pre mňa bolo úplne perfektné! Veľa prírody a zelene zmiešané s krásnou architektúrou, nie veľa turistami, úplne super na útek z “víru veľkomesta”!

A čo Vy? Už ste boli v Malmö? A páčilo sa?

Oresund bridge

Letter to Slovakia

Letter to Slovakia

Hello my dear. Are you surprised I’m writing to you? Did you think I might have forgotten you already? Not at all! Actually, I would like to thank you.

Thank you for everything you have given to me. 

 

Slovakia Bratislava caste

Thank you for giving me the best family I could have ever wished for. For the ones, that have been standing by my side since the beginning and never let me down. For the ones, that still loved me, even if I was skipping school and made one bad decision after the other. Thank you for my parents, who always make sure I have everything I need and who always want only the best for me. Thank you for my grandparents, who filled my life with precious stories and unconditional love. For my aunt, who was always here for me, like for the daughter she has never had. For my dad’s cousin and his wife, who I always run to every time I am home, who listen to my stories and helped me so much in the past, they don’t even know. And for everyone else, because I am sure I have the best family in the world!

Thank you, dear Slovakia, for the friends that turned into family. This might be such a cliché, but I really consider each one of those my brothers and sisters, which I have never had, but they make up for it. Thanks for having someone, who is on the same wave length, who laughed with me and cried with me. Who know about my mistakes, but never judged me. For all the travels and all the parties. Thank you, my first friend to get married soon (yay!!!), to show me how love looked like and for making me jealous enough to try even harder when looking for my prince charming. Thank you to my best friend, who continues to amaze me every single day with how ambitious and how hardworking he is, and what it means to never give up. Thanks for my childhood friends, for the endless summer evenings and for the first loves. And lastly, thank you to all the friends I have lost, because I guess you never really were my friends.

Thank you for the amazing nature you have surrounded me with. For the places many other countries can only dream about. You offer so much! Thank you for the mountains, where I have learned to ski. Thank you for teaching me to love winter and to love spring, when you get so colorful and to love fall and summer as well… because you are beautiful all the time. Thanks, my hockey country, to make me love ice hockey and to make me feel like a small child looking forward to getting a treat, every time the world championship is about to start! Thank you for all your about 500km in length, which are all completely different, and where one beautiful place meets the other one.

Thank you, Slovakia, for teaching me to love history. Thanks for the rich history you have, for the castles and beautiful old places. For showing me how to be strong. To be oppressed and weakened so many times, but always getting back on your feet. Thank you for showing me how to fight for your own good. For showing me how important it is to stay united. Thank you, to all the students, parents or grandparents of the last century, to show your need for change. For making this country free, for a short time. Thank you, Slovakia, for showing me what you did wrong. Thank you for teaching me to understand politics, because what is happening to you, can be changed. It is not your fault, it’s ours. You have shown me that the political system, the level of corruption, the financial problems, it all makes you weak. And so I have left. But I am not letting you down, I am watching you. I am curious how you are doing without me. And I wish you all the best. I know you will once become the country you deserve to be. Because you have it all, you just need a little help.

I love you, Slovakia. For everything. 

Slovakia Tatra mountains

——————————————————————————————————————————

Ahoj, moje milé! Si prekvapené, že píšem práve Tebe? Myslelo si si, že som už na Teba zabudla? Práve naopak, vlastne by som Ti chcela poďakovať.

Ďakujem Ti za všetko, čo si mi dalo.

Ďakujem Ti za najlepšiu rodinu, akú som si mohla želať. Za tých, ktorí stáli po mojom boku od začiatku a nikdy ma nezradili. Za tých, ktorí ma stále ľúbili, aj keď som nechodila do školy a robila jedno zlé rozhodnutie za druhým. Ďakujem Ti za mojich rodičov, ktorí mi vždy dali všetko, čo mohli a ktorí pre mňa chcú len to najlepšie. Ďakujem Ti za mojich starých rodičov, ktorí naplnili môj život vzácnymi múdrosťami a nekonečnou láskou. Za moju tetu, ktorá tu pre mňa vždy bola, ako pre dcéru, ktorú nikdy nemala. Za bratranca môjho ocka a jeho ženu, za ktorými bežím vždy, keď som doma, ktorí počúvajú moje príbehy i problémy, a ktorí pre mňa spravili oveľa viac, než si uvedomujú. A ďakujem Ti za všetkých ostatných, pretože som presvedčená, že mám tú najlepšiu rodinu na svete! 

Ďakujem Ti, Slovensko, za priateľov, z ktorých sa stala rodina. Môže to znieť ako hrozné cliché, ale naozaj každého jedného z nich považujem za svojich bratov a sestry, ktorých som síce nikdy nemala, ale oni sú tu presne pre to. Ďakujem za to, že mám niekoho, kto je na rovnakej vlnovej dĺžke, s kým sa môžem smiať aj plakať. Za to, že poznajú moje chyby, ale nikdy ma nesúdili. Za všetky cesty a všetky párty. Ďakujem Tebe, moja kamoška, ktorá sa bude čoskoro vydávať, za to, že si (ste) mi roky ukazovala, čo je to láska a že som Vám závidela natoľko, že som sa pri hľadaní svojho princa snažila ešte viac. Ďakujem za svojho najlepšieho kamaráta, ktorý ma neprestáva prekvapovať každý jeden deň, aký je ambiciózny a snaživý, a čo to znamená nikdy sa nevzdávať. Vďaka za mojich kamarátov z detstva, za nekonečné letné večery a za prvé lásky. A nakoniec, ďakujem všetkým priateľom, ktorých som stratila, pretože ste zrejme priateľmi ani nikdy neboli. 

Ďakujem Ti za nádhernú prírodu, ktorou si ma vždy obklopovalo. Za miesta, ktoré Ti môžu mnohé krajiny závidieť. Ponúkaš tak veľa! Ďakujem Ti za hory, kde som sa naučila lyžovať. Ďakujem Ti za to, že si ma naučilo milovať zimu a milovať jar, keď je všetko tak farebné, a milovať jeseň aj leto… pretože si krásne stále. Vďaka, moja hokejová krajina, za to, že si ma naučilo milovať hokej a že sa vždy pred majstrovstvami sveta cítim ako dieťa, čakajúce na sladkosť. Ďakujem Ti za Tvojich asi 500km, ktoré sú všetky úplne iné, a kde jedno krásne miesto strieda druhé. 

Ďakujem Ti, Slovensko, za to, že si ma naučilo milovať dejiny. Za bohatú históriu, ktorú máš, za všetky hrady a krásne staré miesta. Za to, že si mi ukázalo, ako byť silným. Byť týraným a oslabeným toľko krát, ale vždy si sa postavilo na vlastné nohy. Ďakujem Ti za to, že si mi ukázalo, ako bojovať za svoje vlastné šťastie. Za to, aké dôležité je držať spolu. Ďakujem za všetkých študentov, rodičov i prarodičov minulého storočia, ktorí dosiahli zmenu. I keď len na krátky čas. Vďaka, Slovensko, že si mi ukázalo, čo robíš zle. Ďakujem za to, že si ma naučilo rozumieť politike, pretože to, čo sa Ti deje, sa dá zmeniť. Nie je to Tvoja vina, ale naša. Ukázalo si mi, že politický systém, level korupcie či finančné problémy, to všetko Ťa robí slabým. A ja som odišla. Ale nezradím Ťa, vždy Ťa z diaľky pozorujem. Som zvedavá, ako sa Ti bezo mňa darí. A želám Ti len to najlepšie. Viem, že raz budeš krajinou, akou si zaslúžiš byť. Pretože Ty to všetko máš, len potrebuješ pomoc. 

Milujem Ťa, Slovensko. Za všetko. 

Slovakia wooden church

10 things to see and do in San Francisco!

10 things to see and do in San Francisco!

Hey there!

I can’t even believe that it’s soon gonna be two years since I have lived in California! If you want to know a little bit more about it, and you haven’t read the last post, check it here! I can honestly say, if I had to mention one city (not place!) which I loved the most, it would be SAN FRANCISCO. This city is completely different than the rest of California. At least I think so. You can still feel the spirit of hippies or the beat generation. And while the image of California is usually sun, warm weather and beaches, San Francisco is hilly, windy and.. Just different. But beautiful.

Let me show you 10 places and things you (in my opinion) can’t miss while you are in the city.

Ahojte!

Nechce sa mi veriť, že už sú to takmer dva roky odkedy som žila v Kalifornii! Ak o tom chcete vedieť trochu viac a nečítali ste minulý príspevok, kuk sem! Ak by som mala spomenúť jedno mesto (ale nie miesto), ktoré mi naviac učarovalo, bolo by to určite San Francisco. Toto mesto je úplne iné než zvyšok Kalifornie. V uliciach stále cítite pozostatky bítnikov a hippies. A zatiaľ čo pri slove “Kalifornia” Vás väčšinou napadne slnko, pláže a teplo, San Francisco je hornaté, veľmi veterné a… proste iné. Ale krásne!

Pozrite sa spolu so mnou na 10 miest a vecí, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

10 THINGS TO SEE AND DO IN SAN FRANCISCO

Golden Gate bridge at sunrise
Golden Gate bridge at sunrise

1. GOLDEN GATE BRIDGE (at sunrise).

Of course, what else? This might be the most iconic bridge in the whole world and, let me tell you, it definitely is the most beautiful one I have ever seen. We managed to get there before sunrise (and it was cold and windy as hell!), and it offered amazing view on the still sleeping, but slowly awakening San Francisco. The view should be even better from the other side, which I did not get the chance to see, unfortunately. Oh well, at least I have the reason to go back!

Samozrejme, čo iné? Je to zrejme najikonickejší most na celom svete a určite najkrajší, aký som ja zatiaľ videla. Nám sa podarilo dostať sa tam pred východom slnka (a bola tam hrozná zima a veľmi veľmi veterno!), a ponúklo nám to úplne nádherný pohľad na pomaly sa prebúdzajúce mesto. Pohľad z druhej strany mosta by mal byť vraj ešte krajší, ale to sme nanešťastie nestihli. Aspoň mám dôvod vrátiť sa!

San Francisco at sunrise
San Francisco at sunrise

2. PIER 39

Another iconic and must see spot. The place, where dozens of sea lions play and tan on the Californian sun. It also offers great views of USS Pampanito (the submarine), SS Jeremiah O’Brian (the huge ship on the picture) or Golden Gate. Which is usually in the mist, as here. Haha.

Ďalšie ikonické miesto, ktoré musíte vidieť. Desiatky tuleňov sa tu vyhrievajú na kalifornskom slnku a šantia vo vode i na móle. Toto miesto tiež ponúka krásne výhľady na USS Pampanito (ponorka), SS Jeremiah O’Brian (tá veľká loď na fotke) a Golden Gate. Ktorý je väčšinou v hmle. 

Pier 39
Pier 39

3. Walk in the FISHERMAN’S WHARF

Pier 39 can be found here. As well as the remains of the WWII. As well as many many more. Fisherman’s Wharf is a popular place to just walk between the piers, admire the historical cable cars or grab food at many of the seafood or other places. Speaking of food, make sure to visit the…

Fisherman’s Wharf je domovom Pier 39. Tiež tu nájdete mnoho pozostatkov druhej svetovej vojny. A je veľmi populárnym miestom na prechádzky pomedzi móla, môžete pozorovať historické električky alebo si dať rôzny seafood a iné jedlo. Keď už hovoríme o jedle, určite nevynechajte… 

Fisherman's Wharf
Fisherman’s Wharf

4. BOUDIN’S

Boudin’s or Boudin Bakery is the bakery located in Fisherman’s Wharf famous for its sourdough bread. You can buy different kinds of bread, pastry and you can get one of their famous soups! In the bread! And coming from Eastern Europe, this was something I really did appreciate! Yummy!

Pekáreň Boudin sa tiež nachádza vo Fisherman’s Wharf a je známa pre jej chlieb. Vec u nás uplne bežná je v Amerike raritou a ľudia to milujú! Môžete si tu kúpiť rôzne druhy chleba, pečiva alebo dať si jednu z ich slávnych polievok. V chlebe. A to je pre niekoho z východnej Európy ako raj na zemi.

Boudin Bakery
Boudin Bakery

5. Ride the historical Cable Car

Probably the most famous ones are Powell-Hyde and the Powell-Mason lines. The ticket costs 7$ and it will take you from the Fisherman’s Wharf to Union Square or vice versa. You can also get on at any of the stops on the way! It’s definitely a nice way to rest your feet after walking in the wharf.

Asi najznámejšími historickými električkami sú Powell-Hyde a Powell-Mason. Lístky sú pomerne drahé, jedna cesta Vás vyjde na 7 dolárov, ale stojí to za to! Dostanete sa z Fisherman’s Wharf na Union Square alebo naopak. A nastúpiť/vystúpiť môžete aj kdekoľvek po ceste. Určite je to skvelý spôsob ako si Vaše nohy odpočinú po prechádzke.

Cable Car in San Francisco
Cable Car in San Francisco

6. LOMBARD STREET

Lombard Street from above
Lombard Street from above

I am pretty sure you have already heard about this street. It is known to be the most crooked street in the world. It is also pretty steep for pedestrians, walking down and up on both sides.

Som si istá, že o tejto ulici ste už počuli. Je to zrejme najkľukatejšia ulica na svete a je tiež veľmi strmá, aj pre chodcov, ktorí chodia hore-dolu po oboch jej stranách.

Lombard Street
Lombard Street

7. Take a break at UNION SQUARE

Surrounded by hundreds of shops, Union square is a popular place to sit down and chill. And watch all the people shopping, eating or just walking by. In 2009, on each of the 4 corners, these beautiful hearts were installed. All of them are different, this one says “hello” in many languages!

Obklopená stovkami obchodov, Union Square je obľúbeným miestom na oddych. Môžete pozorovať ľudí, ktorí najupujú, jedia alebo len tak prechádzajú okolo. V roku 2009 boli v každom z jej štyroch rohov nainštalované takéto srdcia. Sú všetky iné, napríklad toto znázorňuje “ahoj” v mnohých svetových jazykoch.

Union Square
Union Square

8. See the PAINTED LADIES

Climb Alamo Hill (okay, maybe just take a bus, it’s pretty steep) and visit Alamo Square Park. It not only offers amazing views of the city, it is also the home of Painted Ladies, these lovely colorful houses. Painted Ladies is a term for Victorian or Edwardian houses painted in at least three colors and probably the most famous example is right here!

Vylezte na Alamo Hill (alebo choďte radšej autobusom, je to dosť strmé, haha) a pozrite sa do Alamo Square parku. Nie len že ponúka krásny výhľad na mesto, ale je domovom Painted Ladies, čo sú tieto krásne farebné domčeky. 

Painted Ladies
Painted Ladies

9. Take a trip to MUIR WOODS

Muir Woods National Monument is just 12 miles from San Francisco and it’s a great half-day trip. You will get to see these giant redwoods and you can take many trails, depending on your physical condition. It’s a quiet place, just you and nature. And many tourists.

Muir Woods sa nachádza iba okolo 19km od San Francisca, ale je to znova iný svet. Uvidíte tieto obrovské stromy a môžete si vybrať z rôznych túr, podľa Vašej fyzickej kondície. Je to veľmi pokojné miestečko v srdci prírody 🙂

Muir Woods
Muir Woods

10. Take a ferry back to San Francisco

On the way back from Muir Woods, you can take the bus to Sausalito and from there, choose the ferry. It will offer unique views of Golden Gate Bridge and the downtown. And if you are considering to take some kind of cruise to see Golden Gate, just take this ferry, it’s much cheaper. Tickets are around 12$.

Golden Gate Bridge
Golden Gate Bridge

Cestou späť z Muir Woods si na prepravu vyberte trajekt. Z mestečka Sausalito sa môžete dostať späť buď autobusom alebo práve trajektom. Cestou uvidíte úplne iný pohľad na Golden Gate a na cestrum mesta. Je to tiež aj oveľa lacnejšia (okolo 12 dolárov) alternatíva za všetky tie turistické plavby.

Downtown San Francisco, 10 things to see and do in San Francisco
Downtown San Francisco

 

Make sure to leave a comment if you have any other suggestions on what to see in San Fran! I have unfortunately not been able to see Alcatraz or other places, so I would be very happy for some inspiration.

I hope you are having a great day, see you soon!

Určite mi dolu nechajte komentár ak sa chcete podeliť o to, čo v SF vidieť. Ja som napríklad nemala možnosť pozrieť sa do Alcatrazu, ale ani na iné miesta, tak budem za každú inšpiráciu vďačná.

Dúfam, že máte krásny deň! Uvidíme sa čoskoro 🙂

–  Adriana

My life in California!

My life in California!

It’s all fun and games living in Denmark now (okay, maybe not really), but I would never be here if it wasn’t my study abroad semester in California! So let me tell you a little bit about it!

Ono je to všetko sranda, žiť v Dánsku (a aj to nie vždy), ale v prvom rade, nikdy by som tu nebola, keby nebolo môjho semestra v Kalifornii. Tak sa o tom poďme trošku porozprávať.

Before my study abroad semester

Year before my plane took off – direction Los Angeles, I have not been in very pleasant state of mind. And I really felt the need to run from it. Preferably, as far as possible. As I thought I didn’t have good enough grades to be accepted for the Erasmus program, and also because all the partner universities were quite boring, I chose the option to find the school myself. The main condition was either none, or low tuition fees. So UK, Australia, Canada and most of American universities were out of the game. It took a long time to browse all the websites and forums etc., but suddenly… Good university with not that high tuition in California? Only few miles from LA? Yes please!!

I gathered all the documents and couple of months later I was accepted! My school back in Prague gave me the same scholarship I would have gotten for any of the Erasmus universities, so that was at least something.

I have had many moments when I was doubting my decision. What if I won’t like it there, what if I won’t find any friends, what if the English will be too difficult for me to study, what if… Well, let me tell you, it was the best time of my life.

Rok predtým, ako moje lietadlo nabralo smer Los Angeles, som sa necítila psychicky úplne v pohode. A chcela som od toho všetkého ujsť. Najlepšie čo najďalej. Keďže som si myslela, že nemám dostatočne dobré známky na to, aby som sa dostala na Erasmus, a popravde, naše partnerské univerzity ma ani nijak nezaujali, som si začala školu hľadať sama. Podmienkou bolo buď žiadne alebo nízke školné. Takže Británia, Austrália, Kanada a väčšina amerických škôl boli mimo hru. Prezeranie rôznych stránok, fór atď. mi zabralo veľa času, ale zrazu… Dobrá škola s nie až tak vysokým školným v Kalifornii? Niekoľko míľ od Los Angeles? Áno prosím!! Zozbierala som všetky potrebné dokumenty a o niekoľko mesiacov neskôr som bola prijatá! Moja univerzita v Prahe mi poskytla rovnaké štipendium, aké by som dostala v prípade Erasmu, takže aspoň niečo.

Počas toho dlhého obdobia, s blížiacim sa dátumom odletu, som veľakrát zvažovala, či vlastne poletím. Čo ak sa mi to tam nebude páčiť, čo ak si s nikým nebudem rozumieť, čo ak nebudem vedieť študovať v angličtine, čo ak… No, povedzme si rovno, nakoniec to bol najlepší polrok môjho života.

Life in California!

I feel like I have been the luckiest girl here. We managed to get lovely 2-bedroom apartment with the hot tub right behind it! Oh my, we’ve spent some of the best evenings just talking in those bubbles! And speaking of “we”, I could not have been more lucky with my roommates! We have had so much fun, traveled so much together, been to so many parties, laughed and cried together! We still keep in touch and I believe, we will be friends for a long long time.

I wish you could all experience the campuses in America, because it is something we don’t really have here in Europe. We had a huge glass pyramid on campus at California State University, Long Beach, where we used to go see the basketball matches! The school was not too hard, not easy either, but we’ve always had time for some fun. And if it got hard, we spent the best times in the school library, because it was THE PLACE to study and talk at the same time! The weather was amazing for most of the time, except of some hurricane or flood alerts, haha. But the feeling of laying at the beach in October, or sitting in the hot tub in December? The best!

Since the beginning, we have had luck on people we met. And I am so happy to have met so many great Danes, Germans, Americans or Brazilians, that I would never have the chance to meet back home. With these people we’ve attended so many crazy parties, been to a frat party, experienced Halloween or Thanksgiving.. Gosh, I feel so sentimental writing this! I honestly miss California every single day. The feeling of being free, breathing the ocean air, eating delicious food and not having (almost) any responsibilities.

One of the biggest gamechangers, if not the biggest one, was meeting my Viking. The one I live with now. I don’t know, we just connected so well! And I was trying to fight this soo hard, I was so sure it just cannot have any future when we come out of that bubble, but it did. And now I am here, lost in Denmark.

Mám pocit, že v tomto som bola to najšťastnejšie dievča na svete.Podarilo sa nám nájsť dvojizbový “domček”, hneď za ním sme mali vírivku. A práve medzi týmito bublinkami sme strávili niektoré z najkrajších večerov. A keď rozprávam v množnom čísle, myslím tým to, že som nemohla mať väčšie šťastie na moje spolubývajúce. Zažili sme spolu toľko srandy, precestovali niekoľko štátov, boli na mnohých párty, smiali sa i plakali. Spolu. Sme stále v kontakte a verím, že budeme ešte po veľmi dlhý čas.

Priala by som Vám všetkým, aby ste si mohli zažiť atmosféru amerických kampusov, keďže my niečo také v Európe nemáme. Na tom našom v California State University, Long Beach, bola obrovská sklenená pyramída, kde sme chodili na basketbalové zápasy. Škola sama o sebe nebola ťažká (ľahká ale tiež nie), našťastie sme ale takmer vždy mali aj čas na zábavu. Počasie bolo takmer vždy skvelé, až na nejaké tie výstrahy pred záplavami alebo hurikánmi, haha. Povedzme si narovinu, ležať na pláži v Októbri alebo sa čľapkať vo vírivke v Decembri? 

Od začiatku sme mali šťastie na ľudí, ktorých sme stretli. Som taká šťastná, že som sa zoznámila s mnohými dánmi, nemcami, američanmi či brazílčanmi, ktorých by som nikdy nemala príležitosť stretnúť doma. S týmito ľuďmi sme zažili mnohé skvelé párty, Halloween či Vďakyvzdanie. Pri písaní tohto sa cítim strašne sentimentálne! Pravdupovediac, Kalifornia mi chýba každý jeden deň. Ten pocit voľnosti, dýchanie vzduchu pri oceáne, úžasné jedlo a takmer žiadne povinnosti.

Jeden z najdôležitejích momentov, ak nie najdôležitejší, bolo zoznámenie sa s mojim vikingom. Presne s tým, s ktorým teraz bývam. A ako som sa snažila tomu ubrániť! Bola som si istá, že po výjdení z tej bubliny, to nebude mať žiadnu budúcnosť. Nuž, malo. A tak som tu, stratená v Dánsku.

After California

When I got back home, I didn’t understand what I was doing there. Everything was just so boring and so sad! Every single day I wished, I would wake up back in Long Beach, but that never happened again. Eventually, I understood that this is the reality now. I started dating my Viking and soon felt happy again. I met up with my US girls twice and with some other people as well, we’ve done some Skype calls (which we should do soon again, girls!), where we always got so nostalgic. The memories I have will be here forever and I will never forget it! Why would I, it was the happiest time of my life!

Keď som sa vrátila domov, nechápala som, čo tam vlastne robím. Všetko bolo zrazu také nudné a smutné. Každý jeden deň som sa chcela vrátiť, zobudiť sa v Long Beach, ale to sa už nikdy nestalo. Neskôr som pochopila, že toto je nová realita. Začala som randiť s mojim vikingom a znovu sa cítila šťastná. S mojimi dievčatami som sa stretla dvakrát a aj s niektorými inými ľuďmi, vždy sme pri tom tak nostalgickí! Spomienky, ktoré mám, tu ale budú so mnou navždy. Prečo by nie, keď to bolo najšťastnejšie obdobie môjho života?

So I am telling you, go. Take the chance, if you have it, and spend one or two semesters somewhere else, because it’s totally worth it. It will be the time of your life, because you will meet so many amazing people, you will have so many new experiences! You only live your life once, so take the chance!

– Adriana

SHORT UPDATE: Exploring Black Diamond and Christiansborg

SHORT UPDATE: Exploring Black Diamond and Christiansborg

On Friday, I decided to explore Copenhagen a little bit more. I would like to see the hidden gems, as I am pretty familiar with the most touristy places already. So if you have any idea, please let me know!

V piatok som sa rozhodla ísť trošku viac preskúmať Kodaň. Chcela by som skôr vidieť nejaké menej známe miesta, takže ak náhodou máte nejaký tip, sem s ním prosím!

My plan was to see the Black Diamond – Danish Royal Library. To get there, I had to walk through Christiansborg, so here are some pictures! It is always so beautiful!

Mojim cieľom bol Čierny Diamant – dánska kráľovská knižnica. Na to, aby som sa tam dostala, som musela prejsť časťou Christiansborgu. Je tam vždy tak krásne!

This is the view you get, while standing in front of the library. I can imagine this place to be amazing to just sit down and chill during sunny summer days! Can’t wait!

Výhľad spred budovy knižnice. V lete to bude určite super len tak si sadnúť von a užívať si slnečné dni! 

Black Diamond – The Royal Library

The inside of the library is amazing. It is definitely the place where I will love to study!

Vnútro knižnice je nádherné. Určite sa mi tu bude perfektne študovať!

On the way back I met these cute ducks!

Na ceste späť som stretla tieto krásne kačičky!

– Adriana

Walking tour of Copenhagen

Walking tour of Copenhagen

“If Copenhagen were a person, that person would be generous, beautiful, elderly, but with a flair. A human being that has certain propensities for quarrelling, filled with imagination and with appetite for the new and with respect for the old – somebody who takes good care of things and of people.” – Connie Nielsen

Hello and welcome! Yesterday I met up with a friend from my California adventure and we did a little walking tour around Copenhagen. I prefer walking in every city I visit, it is the best way to see everything! So now I decided to show you around as well!

I think walking is definitely the best way to explore Copenhagen. It is not that big, so you should be able to see the most beautiful places within one, maybe two days.

Ahoj a vitaj! Včera som sa stretla s kamarátkou, ktorú som spoznala, keď som žila v Kalifornii a spravili sme si takú menšiu pešiu tour po Kodani. Vždy pri cestovaní preferujem chodenie, pretože takto môžete bez problémov navštíviť všetky miesta a zdržať sa tam tak dlho ako chcete. No a teraz som sa rozhodla zobrať Vás do Kodane so sebou!

Approximate time/Približný čas: 3 hours

Distance/Vzdialenosť: 5km

Magstæde

I am pretty sure you have already seen picture of this street somewhere. It is definitely the most picturesque street in CPH, filled with colored houses, cobblestone and romantic atmosphere. If you start your journey here, it will definitely make you feel excited about what is coming up next. Wondering if there even can be something more beautiful than this. Believe me, it can!

Som si takmer istá, že nejaké fotky tejto ulice ste už určite niekde videli. Podľa mňa je to najkrajšia ulica v Kodani, plná farebných domov, bicyklov opretých o ich múry a romantickej atmosféry. Ak začnete Vašu prechádzku práve tu, určite Vás to prinúti rozmýšľať o tom, aké to bude ďalej. Môže byť niečo ešte krajšie ako toto? Verte mi, môže!

Christiansborg

From Magstræde head to the Christiansborg palace. It’s only couple of steps away. Christiansborg is the seat of the Danish Parliament, Supreme Court and and Danish prime minister. After walking around a bit, go up to the tower, called simply Taarnet. It offers great view of the city, so you can also choose what you want to see next! The best thing about this viewpoint – it is FREE! 

Z Magstræde sa vyberte smerom k palácu Christiansborg. Je vzdialený iba zopár krokov! Christiansborg je sídlom dánskeho parlamentu, predsedu vlády a najvyššieho súdu. Po tom, ako sa tam trošku poprechádzate, choďte do veže. Volá sa jednoducho Taarnet, čiže dánsky veža. Ponúka krásny výhľad na mesto a takto z výšky si môžete vybrať, kam sa chcete ísť pozrieť. A to najlepšie o tejto vyhliadke? Je ZDARMA! 

Now, cross the Knippelsbro bridge to the Christianshavn!

Teraz prejdite cez most Knippelsbro do Christianshavnu. 

Christianshavn

Christianshavn is a neighbourhood built on artificial islands. It offers great views of the canals and it has a really authentic, laid-back atmosphere. Perfect place to just hang out and drink a cold beer in the summer! From here, you can go explore Christiania or the Church of Our Saviour (Vor Frelsers Kirke). Then cross the newly opened Inderhavnsbroen bridge to the beautiful Nyhavn canal.

Christianshavn je časť Kodane vybudovaná na umelých ostrovoch. Ponúka nádherné pohľady na kanály, “zaparkované” jachty, a má autentickú uvoľnenú atmosféru. Je skvelým miestom na prechádzky, v lete si kúpte chladené pivko a užívajte! Odtiaľto sa môžete vydať objavovať Christianiu alebo Kostol Nášho Spasiteľa. Neskôr prejdite novo otvorený most Inderhavnsbroen a ocitnete sa uprostred Nyhavn.

Nyhavn

Nyhavn used to be a very busy harbour, now it is the place where people go to enjoy their time with friends, just sit by the water and talk. The atmosphere of this place is unbelievable! Also famous Hans Christian Andersen used to live in one of the colorful houses!

Nyhavn bol v minulosti veľmi rušným obchodným prístavom, teraz je miestom, kde Dáni radi trávia voľný čas. Len tak si sadnú k vode, kúpia znova ďalšie pivko a rozprávajú sa. Atmosféra tohto miesta je neskutočná! A tiež v jednom z týchto domov žil slávny Hans Christian Andersen! 

From here, you can just follow the path by the water, it offers really nice views. Take the direction to the Amalienborg, the palace where Danish royal family lives. On the other side, on the island of Holmen, you will see the Danish Opera House, which unlike the rest of the city is very modern.

Kráčajte popri vode, je to naozaj krásna cesta a ponúka skvelé výhľady. Vyberte sa smerom k Amalienborgu, miestu, kde sídli dánska kráľovská rodina. Na druhej strane, na ostrove Holmen, uvidíte dánsku operu, ktorá je na rozdiel od zvyšku mesta, veľmi moderná.

Amalienborg

It is probably the best to go to the Amalienborg at noon, when the changing of the guards takes place. But no matter what, it is an amazing place, consisting of four identical buildings. Standing in the middle of the square, under the statue of king Frederik V., you will lay your eyes on beautiful Frederik’s church (more commonly know as Marmorkirken – the Marble Church). It is definitely one of the most beautiful churches I have ever seen! And the interior is just as beautiful. The Marble Church has the largest church dome in Scandinavia. 

Asi najlepšie je ísť do Amalienborgu napoludnie, kedy sa menia stráže. Ale napriek všetkému, je to nádherné miesto, ktoré sa skladá zo štyroch úplne identických budov. Stojac v strede, pod sochou kráľa Frederika V., sa budete pozerať priamo na nádherný “mramorový kostol”. Je to určite jeden z najkrajších (ak nie najkrajší) z kostolov, aké som kedy videla! A interiér je rovnako krásny. Tento kostol má najväčšiu kostolnú vežu v celej Škandinávii!

From here, just head straight and you will get to the Kongens Have (King’s garden).

Teraz sa vyberte rovno, po chvíľke sa dostanete do kráľovských záhrad. 

Kongens Have

It truly is the green oasis in the middle of the city and it is the oldest and most visited park in Copenhagen! You will find the statue of Hans Christian Andersen here and the amazing Rosenborg Castle, which is very photogenic!

Kráľovské záhrady sú naozaj zelenou oázou uprostred mesta a je to taktiež najstarší a najnavštevovanejší park v Kodani. Nájdete v ňom sochu Hansa Christiana Andersena a tiež krásny hrad Rosenborg, ktorý je veľmi fotogenický!

After walking around the gardens in Kongens Have, you can visit the Botanical Garden and if you walk a little further away, you will get to the Lakes. These are three rectangular lakes used for jogging or strolls.

There are many many amazing places in Copenhagen, these are just the ones I already had the opportunity to see more than once and I loved them. I believe, in some time, when I have lived here for a longer time, I can bring you new updated version!

For more pictures of these lovely places and more, don’t forget to follow my Instagram! Have a lovely day guys and see you soon!

Po prechádzke v kráľovských záhradách sa môžete vybrať do botanickej záhrady a ak kráčate ešte trošku ďalej, dostanete sa k jazerám. Sú to tri obdlžníkové jazerá, kam dáni väčšinou chodia behať, alebo sa len tak prechádzať.

V Kodani je mnoho nádherných miest, ale práve tieto sú tie, ktoré sa mi aj po niekoľkých návštevách zdajú najkrajšie. Verím, že po určitom čase Vám budem môcť priniesť novú verziu s ďalšími krásnymi miestami!

Pre viac fotiek týchto a iných miest sledujte môj Instagram! Prajem Vám krásny deň a dúfam, že sa čoskoro znova “uvidíme”!

– Adriana

I moved to Denmark!

I moved to Denmark!

Hello there!

So I’m writing from (surprisingly) almost-sunny Denmark! Yesterday I traveled all day, leaving my beautiful Slovakia behind and arriving to this cold country! I can already see how much I will complain about the weather here, haha.

This was the view of the Slovak mountains I got as it was getting dark 🙂

My boyfriend was waiting for me at the airport and thanks for that, because suddenly I started to feel like I was in the middle of two different worlds and wanted to run back home! But luckily I didn’t. Today I spent all day unpacking my stuff, and gosh, even though I tried not to pack too much, apparently my perspective of “not too much” differs from the reality. I can’t close the closet. Oops. No matter what, the best thing I could do, was to pack personal stuff – such as this huge Slovak flag, which I will hang outside during hockey championships or Tour de France and annoy everyone around!

I also got some typical Slovak sweets from my family, and I still have some in case you wanna taste! But now, as I am done with unpacking, I need to look for a job. That might be a problem as I don’t speak Danish yet, but I believe everything can be done!

I hope you are all well, thank you for reading!

– Adriana


Čauky!

Takže ako už z názvu vychádza, momentálne píšem z prekvapivo takmer slnečného Dánska! Včera som celý deň cestovala, stresovala, skoro platila nehoráznu sumu za príručný kufor, keďže došlo k nedorozumeniu, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Našu krásnu krajinku som naposledy videla stratiť sa v oblakoch a.. No, je tu na severe zima, čo Vám poviem. Už si viem predstaviť ako sa budem stále sťažovať na počasie, haha.

Na letisku na mňa čakal môj Viking a vďaka za to, lebo zrazu som sa cítila ako medzi dvoma svetmi a skoro som ušla späť domov! Našťastie sa tak ale nestalo. Dnes som celý deň strávila vybaľovaním a aj keď som sa snažila nebaliť príliš veľa vecí, moja predstava “nie príliš veľa” sa zjavne značne odlišuje od reality. Neviem zavrieť skriňu. Ups. Napriek všetkému som veľmi rada, že som si so sebou vzala zopár osobných vecí, ako napríklad obrovskú slovenskú vlajku, ktorú si počas majstrovstiev sveta v hokeji alebo Tour de France vyvesím z balkóna! Neviem, či sa to bude dánom páčiť. Na cestu som tiež dostala zopár slovenských sladkostí, mňam!

Takže teraz, keď som už viac-menej vybalená, nastáva čas hľadať si prácu. Čo bude asi problém keďže zatiaľ neviem dánsky. Ale pevne verím, že všetko bude fajn!

Majte sa nádherne a ďakujem za návštevu!

– Adriana

The end of one journey

The end of one journey

The end of one journey is the beginning of the next. – Joseph M. Marshall III. 

The end of Prague part of my life

Last weekend I finished one big chapter of my life. I went to Prague to get my Bachelor diploma and by doing so, I closed the door behind one big period.

Living in Prague was a period of transition. Not living with my parents anymore, but still being able to go home anytime I wanted. Trying to find out who I actually am, and after finally finding it out, losing it again. A period of ups and downs. Periods of leaving and coming back. But now it’s different. I have said goodbye forever. Or if not, for a very long time.

Getting my diploma

So last weekend I celebrated (or I intended to – actually we were all dying of sickness) my diploma with my friends in Prague. It was, no matter the circumstances, a really nice sunny weekend, full of great food, shopping and walking down the streets. And with each of these streets, each of the beautiful places Prague has to offer, I had so many memories in my mind. It’s been 3,5 years. 3,5 great years, when I have grown as a person and slowly moved towards my desires. Thank you, Prague, for making me the person I am now.

I want one of these windows home!

Now I am home, trying to catch up with some of my friends and family. Starting to pack the biggest suitcase I own (yes, I will probably exceed 23kg limit. again.), and taking all the amazing memories of my hometown and my 3,5 years in Prague with me. Let’s see what Copenhagen has to offer! See you in 6 days, Nordic beauty!

————————————————————————————————————-

Minulý víkend som zavrela dvere za jednou obrovskou kapitolou môjho života. V Prahe som si vyzdvihla môj bakalársky diplom.

Život v Prahe bol zmenou, ktorú som strašne potrebovala. Odišla som z domu od rodičov, ale na druhej strane som bola schopná vrátiť sa kedykoľvek sa mi zažiadalo. Snažila som sa zistiť, kto vlastne som, a keď som sa konečne našla, znova som sa stratila. Bolo to obdobie úspechov a pádov. Obdobie odchodov a návratov. Ale teraz už je to iné, teraz som stovežatej dala zbohom navždy. Alebo ak nie, tak na veľmi dlhú dobu.

Okno do sveta

Takže minulý víkend som s kamarátmi v Prahe oslavovala (teda, taký bol plán, vlastne sme všetci ochoreli a nechcelo sa nám žiť) môj bakalársky diplom. Napriek okolnostiam to ale bol krásny slnečný víkend plný skvelého jedla, nákupov a prechádzok. A s každou známou ulicou, s každým miestom, sa mi v hlave vynáralo toľko spomienok. Bolo to 3,5 roka. 3,5 roka, počas ktorých som vyrástla. Ďakujem, Praha, že si zo mňa spravila človeka, ktorým som teraz. 

Teraz som doma a snažím sa postretávať s kamarátmi a rodinou. Pomaly začínam baliť ten najväčší kufor, ktorý doma mám (a asi sa znova nezmestím do 23kg limitu) a so sebou si balím aj všetky skvelé spomienky na domov a na 3,5 roka v Prahe. Som zvedavá, čo mi ponúkne Kodaň. Vidíme sa o 6 dní, severská kráska! 

Nazdravie!