About me

Hey there! This is a little blue-eyed girl talking to you. I am very happy to see you here, on my blog!

Since childhood, I knew Slovakia would probably not be my home forever. Even though its nature is so beautiful, you should definitely pay it a visit! So it was only natural to choose university in Czech republic, moving away from my parents and starting a new life. But that was nearly not enough for me, so one summer afternoon I told my parents I was going to California. For one semester. And that was the best time of my life, seriously! Not only have I met people I can call great friends and made amazing memories, I have also met my Viking. After I came home and he flew across Europe to see me in Budapest and later in Prague…  I knew I will not get rid of him!

So now, one year later, after thousands of kilometers flown between Prague-Copenhagen-Slovakia, I am moving to the north. To start my life full of mythical “hygge”. If you want to accompany me on my journey, which definitely will be full of mistakes, funny stories, Danish rain, bikes and struggles of one Eastern-european small girl, feel free to stay!


Ahoj! Malá modrooká Ťa víta na svojom blogu! A som veľmi rada, že Ťa tu vidím! 🙂

Už odmalička som vedela, že zrejme na Slovensku žiť neostanem. Nič proti, pohľadu na Tatry sa asi nič nevyrovná, ale skrátka to nebolo ono. Preto som odišla študovať do Prahy, ale to mi nejak nestačilo. A tak som v jedno letné (alebo jesenné?) poobedie doma oznámila, že idem na semester do slnečnej Kalifornie. A bolo to to najlepšie rozhodnutie v živote. Nielen že som získala úžasných kamarátov a mám toľko zážitkov, o ktorých raz budem rozprávať vnúčatám, stretla som tam svojho vikinga. A po tom, ako po návrate za mnou letel cez pol Európy do Budapešti a Prahy, som vedela, že sa ho asi tak ľahko nezbavím.

A tak som tu. O rok neskôr. O niekoľko tisíc kilometrov nalietaných medzi Prahou-Kodaňou a Slovenskom. A sťahujem sa na sever. Hľadať to povestné dánske “hygge”. A ak ma na mojej ceste, ktorá bude určite plná chýb, zábavných historiek, dánskeho dažďa, bicyklov a trapasov jednej východoeurópanky, chceš sprevádzať, budem len a len rada!